Zit u nog zelf aan het stuur?

Wij zorgen dat u de volledige controle krijgt over uw mobiliteit én helpen u aan een toekomstgericht mobiliteitsbeleid. Wij leveren transparante (detail) verbetering in de contracten met uw leveranciers. Bovendien zorgen we ervoor dat afspraken goed worden vastgelegd, dus ook op lange termijn controleerbaar blijven. Thema’s als duurzaamheid en kostenefficiency zijn ons op het lijf geschreven.

We zijn objectief en onafhankelijk. We delen al onze kennis en ervaring met u, zodat u zelf grip houdt op uw vervoersmiddelenbudget en zelf profiteert van alle besparingsmogelijkheden. Daarbij durven wij buiten de gebaande paden te denken, zoals de inzet van innovatieve vervoersmiddelen, alternatieve financieringsvormen en mobiliteitsbudgetten.

Ons doel is bereikt als u zelf het stuur weer stevig in handen heeft.

Doelgroep

Mobiliteit staat synoniem voor beweeglijkheid. En er zijn diverse middelen om ons voort te bewegen. De één denkt hierbij direct aan een auto, de ander misschien aan een fiets.

Wij richten ons hoofdzakelijk op de zakelijke mobiliteit. En de tijd dat daaronder alleen ‘de auto van de zaak’ werd verstaan, ligt al ver achter ons. Poolauto’s, flexibele mobiliteit, fietsplannen, OV-chipkaarten en persoonlijke mobiliteitsbudgetten hebben hun intrede gedaan binnen de zakelijke mobiliteit. Onze interesse naar alles wat met mobiliteit te maken heeft, kent geen grenzen. Zo hebben wij ook al meerdere malen met succes invulling kunnen geven aan een vraagstuk op het gebied van hulpmiddelen mobiliteit.

Opvallend blijft dat, ongeacht het marktsegment, de verleiding vaak groot blijft om vertrouwde wegen te kiezen. Uw vervoersmiddelenleverancier heeft immers veel ervaring en het is voor u een stuk gemakkelijker het werk uit handen te geven. Nadat de contracten zijn gesloten en de afspraken zijn gemaakt, ontstaat vervolgens vaak als vanzelf een jarenlange relatie. En dan is de vraag wie na verloop van tijd nu daadwerkelijk achter het stuur zit. Bent u dat nog steeds zelf of bent u inmiddels passagier geworden? En wat is uw invloed daardoor nog op de route die u volgt?

"Wij begrijpen dat u zorgvuldig te werk bent gegaan bij het selecteren en contracteren van leveranciers op het gebied van uw mobiliteit. Gezien het feit dat de vervoerskosten doorgaans in de top-3 van bedrijfskosten staan, is het ook heel verstandig dat u daar veel tijd en energie aan besteed heeft.

Onze ervaring is dat er, ondanks alle inspanningen, in bijna alle gevallen nog ruimte voor verbetering is. Mobiliteit vraagt immers ook steeds opnieuw gezonde afwegingen. Vaak gaat dit om details, de zogenaamde puntjes op de i. Uiteindelijk kunnen deze puntjes op de i toch nog tot een besparing leiden van 5% tot 15% op uw mobiliteitskosten."

Diensten

Wilt u weten wat Mobiliteitsvisie voor uw organisatie kan betekenen? We komen graag een keer bij u langs om het te bespreken. We geven u hier alvast enkele voorbeelden.Overeenkomsten


Organisaties veranderen in de loop van de tijd. De uitgangspunten in overeenkomsten die u in het verleden hebt gesloten, zijn daarom vaak niet meer actueel. Denk daarbij aan mantelovereenkomsten, leasecontracten en onderhoudscontracten. Bovendien wordt in veel organisaties na enige tijd ook niet meer intensief gecontroleerd of leveranciers zich wel aan de afspraken houden.

Wij helpen u om de afspraken weer helder te krijgen en waar mogelijk aan te scherpen en te borgen voor de toekomst. Dit verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening en levert u direct een besparing op.

Voorbeeld case:
Medewerkers1.200
Auto’s500
Lease/eigen beheerLease
Aantal leveranciers4
ProjectOpstellen van eigen mantelvoorwaarden, waaraan alle leveranciers zich moeten conformeren
ResultaatEén mantelovereenkomst voor vier leveranciers. Transparantie, uniformiteit en daardoor eenvoudiger beheersbare afspraken. Daarnaast een besparing van 8% op de totale autokosten

AutoregelingDe autoregeling blijkt voor veel organisaties in de dagelijkse praktijk anders uit te pakken dan vooraf was ingeschat. Zo kunnen de populaire lage bijtellingauto’s onbedoeld zorgen voor hogere autokosten, bijvoorbeeld doordat medewerkers een dure brandstof kiezen. Bovendien kiezen steeds meer medewerkers voor privégebruik van de auto vanwege die lage bijtelling.

Mobiliteitsvisie zorgt samen met u voor een autoregeling die voor zowel werkgever als werknemer goed uitpakt.

Voorbeeld case:
Medewerkers100
Auto’s10-20
Lease/eigen beheerBeiden
Aantal leveranciers2 leasemaatschappijen, diverse leveranciers voor eigen auto’s
ProjectGelijkwaardig autobeleid, maar met beperkt merkenbeleid en gestuurd op CO2 uitstoot
ResultaatDrie categorieën met ieder twee keuze mogelijkheden. Uitvoering per type auto staat vast. Geen discussie omtrent autokeuze, auto’s kunnen eenvoudig doorgeschoven worden, uniforme uitstraling, autokeuze niet afhankelijk van overheidsmaatregelen (fiscale bijtelling, houderschapsbelasting, etc.). Daling van CO2 uitstoot van gemiddeld 149 gr/km naar 97 gr/km. Daarnaast een besparing van 13% op de totale autokosten.

VervoersbehoefteDoor uw vervoersbehoefte centraal te stellen in plaats van de vervoersmiddelen, komen soms verrassende oplossingen naar voren. Zo weet iedereen dat de fiets het meest voordelige en duurzame vervoermiddel is voor kortere afstanden. Desondanks wordt vaak de auto ingezet voor dit soort trajecten.

Wij brengen samen met u in beeld wat nu écht de mobiliteitsbehoefte binnen uw organisatie is. Pas daarna zoeken we de oplossing die daar het beste bij past.

Voorbeeld case:
Medewerkers50
Auto’s< 10
Lease/eigen beheerEigen beheer
Aantal leveranciers2
ProjectVinden van een alternatieve mobiliteitsvorm voor de auto, vanwege parkeer- en fileproblemen in de binnenstad
ResultaatInzet elektrische voertuigen welke gebruik mogen maken van het fietspad en op het trottoir geparkeerd kunnen worden. Gemiddelde besparing van 30 minuten per rit. Daling van CO2 uitstoot van gemiddeld 95 gr/km naar 0 gr/km. Daarnaast 100% besparing op houderschapsbelasting en parkeerkosten

Mobiliteitsbudget


Steeds meer bedrijven bieden hun medewerkers een mobiliteitsbudget. Met dit mobiliteitsbudget kiezen medewerkers zelf hoe zij zakelijk en privé reizen, zodat zij elke dag het optimale vervoermiddel kunnen kiezen.

Mobiliteitsvisie ondersteunt u bij het inrichten en perfectioneren van uw mobiliteitsbudget.

Voorbeeld case:
Medewerkers750
Auto’s100 - 250
Lease/eigen beheerLease
Aantal leveranciers3 leasemaatschappijen, 1 bedrijvenkaartaanbieder OV-chipkaart
ProjectOnderzoek naar mogelijkheden poolauto gebruik, OV-chipkaart en het beheer van mobiliteitsbudgetten in een cafetariamodel
ResultaatIntroductie van een mobiliteitsbudget per medewerker met één mobiliteitspas voor trein, tram, bus, metro, OV-fiets, deelauto, huurauto, taxi en parkeren. Maximale flexibiliteit voor medewerkers, eenvoudig (geen declaraties) en medewerkers gaan zich kostenbewust gedragen. Daling van 8% van de totale CO2-emissie en 15% van het aantal in auto’s (lease en privé) afgelegde zakelijke kilometers. Daarnaast een besparing van 7% op totale vervoerskosten

LeverancierscontactIn de aanloop naar het sluiten van een nieuwe overeenkomst is er over het algemeen veel contact met leveranciers. Zodra de ‘deal’ gesloten is, zie en spreek je elkaar opeens veel minder, soms zelfs alleen nog bij calamiteiten. Vervoersmiddelen leggen echter een behoorlijk beslag op het budget van uw organisatie. En vaak wordt de regie over deze kosten in handen gelegd van een (of meer) leverancier(s). Het loont dus de moeite om te investeren in de relatie met uw vervoersmiddelenleverancier.

Wij willen u daarbij graag ondersteunen. Dit doen we door bijvoorbeeld de vakinhoudelijke kant van de (evaluatie)gesprekken met u voor te bereiden.

Voorbeeld case:
Medewerkers200
Auto’s50 - 100
Lease/eigen beheerBeiden
Aantal leveranciers1 leasemaatschappij, diverse leveranciers voor eigen beheer auto’s
ProjectOpzetten overlegstructuur tussen klant en leveranciers met vaste agenda. Klant inhoudelijke bagage meegeven om het gesprek te kunnen voeren
ResultaatIeder kwartaal een bezoekafspraak. Op de agenda staan naast inhoudelijke vragen, ook zaken als cross sellings-mogelijkheden. Klant en leverancier zijn elkaar als volwaardig gesprekspartner gaan zien

Aanpak

We beginnen met een analyse: wat is precies de mobiliteitsbehoefte in uw organisatie? Met de uitkomst van deze analyse weet u of alle beschikbare vervoersvormen op de juiste manier worden benut, of uw autobeleid helemaal klaar is voor de toekomst en of de contracten met uw leveranciers waterdicht en (nog steeds) in uw voordeel zijn.

Als de analyse is afgerond, ontwikkelen wij een maatwerkadvies. Daarin staat hoe we samen de optimalisatieslag kunnen maken, dus wat u zelf kunt doen en wat wij voor u kunnen betekenen. Tenslotte moeten de stappen die gemaakt zijn ook geborgd worden, zodat u er zeker van bent dat u ook op de langere termijn zelf bepaalt hoe uw mobiliteitsbeleid eruit ziet. Dit noemen wij de stabilisatiefase. In onderstaande afbeelding worden de fases schematisch weergegeven.Mobiliteitsadvies


Desgewenst kunt u met ons een mobiliteitsadvies abonnement sluiten. We spreken dan een maandelijkse vergoeding met u af. Daarvoor staan wij voor u klaar als fleetmanager en vraagbaak, voorzien u 24/7 van ‘raad en daad’ en zorgen bovendien voor totale grip en controle op uw mobiliteitskosten.

Bent u geïnteresseerd geraakt in onze dienstverlening?
Neem dan contact met ons op voor een eerste analyse.

Over ons

Wij hebben een grote passie voor ons werk en moeten onszelf daar soms in afremmen. Wij willen graag onze kennis op het gebied van mobiliteit overdragen aan onze klanten en worden gedreven door perfectie. Daarbij hebben wij, op basis van onze jarenlange ervaring, een duidelijk beeld over de wijze waarop er met mobiliteit omgegaan zou kunnen worden binnen een organisatie. Niet vanuit de gedachte dat wij het allemaal beter weten, maar wel op basis van het feit dat wij de kneepjes van het vak kennen.

Dit is ook de reden geweest om in maart 2014 Mobiliteitsvisie op te richten. Wij hebben lang genoeg aan de kant van de leverancier gezeten, nu nemen we graag samen met u plaats aan de andere kant van de tafel.

Onze visie luidt dan ook:

Mobiliteitsvisie realiseert voor haar klanten, vanuit hun eigen organisatie en op eigen kracht, volledige controle over alle aspecten behorende bij mobiliteit.

Contact

U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op:


Termijen 118

1852 TH Heiloo


Postbus 53

1850 AB Heiloo


T 072 531 53 55

E